Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - Α' ΜΕΡΟΣ

Προσωπικά Στοιχεία


*Τμήμα

*Ονοματεπώνυμο Επόπτη

*Ονοματεπώνυμο Ασκούμενου Φοιτητή

λεκτικό τμήματος

Ημερομηνία Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου

Στοιχεία Φορέα


*Φορέας

*Ονοματεπώνυμο Επόπτη Φορέα

*Ημερομηνία έναρξης της ΠΑ

*Ημερομηνία λήξης της ΠΑ

*Αριθμός μηνών εργασίας ασκούμενου φοιτητή

Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να καταχωρίσετε μόνον αριθμούς.

Αξιολόγηση Ασκούμενου


*Αξιολογήστε αν ο χρόνος που διατέθηκε από τον φορέα για να δοθούν οδηγίες, να εξηγηθούν λειτουργίες, διαδικασίες, καθήκοντα κλπ, ήταν ικανοποιητικός (1: Καθόλου, 2:Μικρός, 3: Μέτριος, 4: Μεγάλος, 5: Πολύ μεγάλος)
*Αξιολογήστε το βαθμό συνεργασίας του φορέα με το τμήμα  (1: Καθόλου, 2:Ελάχιστος, 3: Μέτριος, 4: Μεγάλος, 5: Πολύ μεγάλος)
*Αξιολογήστε το βαθμό προσαρμοστικότητας και δυνατότητας αφομοίωσης νέων γνώσεων και διαδικασιών του φοιτητή κατά την ΠΑ (1: Καμία, 2:Ελάχιστη, 3: Μέτρια, 4: Μεγάλη, 5: Πολύ μεγάλη)
*Αξιολογήστε το βαθμό ενίσχυσης ευθυνών που ανατέθηκαν στον ασκούμενο κατά τη διάρκεια της ΠΑ (1: Κακή, 2: Καλή, 3: Μέτρια, 4: Πολύ καλή, 5: Άριστη)
*Αξιολογήστε το βαθμό συνεργασίας του φορέα με τον φοιτητή (1: Καμία, 2:Ελάχιστη, 3: Μέτρια, 4: Μεγάλη, 5: Πολύ μεγάλη)
*Αξιολογήστε τον βαθμό ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ενδιαφέροντος του ασκούμενου κατά την ΠΑ (1: Καμία, 2:Ελάχιστη, 3: Μέτρια, 4: Μεγάλη, 5: Πολύ μεγάλη)
*Αξιολογήστε τον βαθμό ανάπτυξης επαγγελματικής συνείδησης και συνέπειας του ασκούμενου κατά την ΠΑ (1: Καμία, 2:Ελάχιστη, 3: Μέτρια, 4: Μεγάλη, 5: Πολύ μεγάλη)
*Πόσο ικανοποιημένος είστε από την διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (1: Καθόλου, 2:Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)
*Διατυπώστε τις απόψεις σας για το θεσμό της ΠΑ