Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΝΕΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


Παρακαλώ επιβεβαιώστε την πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο απαντώντας στην ερώτηση παρακάτω και πατήστε συνέχεια.

captcha