Καλώς ήλθατε

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. 
Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ιδρύθηκε στην Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας το 1985. Δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου και σήμερα βρίσκεται στον 26ο χρόνο της λειτουργίας του. Αποτελεί τον μοναδικό φορέα σπουδών συντήρησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στην ίδρυση του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και κατόπιν στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του τμήματος συνέβαλαν καταρχήν μεν πτυχιούχοι συντηρητές που προσέφεραν την βρετανική και ιταλική εμπειρία των σπουδών τους, πτυχιούχοι συντηρητές της αρχαιολογικής υπηρεσίας που έφεραν την εμπειρία της ελληνικής πραγματικότητας, πτυχιούχοι των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών με ιδιαίτερη απασχόληση στην μελέτη και έρευνα των αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης, καλλιτέχνες υψηλού επιπέδου και στη συνέχεια το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με το οποίο στελεχώθηκε το τμήμα Συντήρησης.
Το πρόγραμμα σπουδών καλλιεργεί τη γνώση και παρέχει εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις γνωστικών πεδίων που είναι ο επιστημονικός, ο καλλιτεχνικός και ο τεχνολογικός τομέας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το τμήμα λειτουργεί ήδη 26 χρόνια και έχει να δείξει πολλαπλό έργο:

  1. Έχουν αποφοιτήσει ως τώρα 1050 πτυχιούχοι Συντηρητές, ενώ σημαντικό ποσοστό έχουν περατώσει ή συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  2. Μεγάλος αριθμός πτυχιούχων εργάζονται σε μόνιμες θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και πολύ περισσότεροι απασχολούνται με μη μόνιμη σχέση εργασίας στον ίδιο φορέα. Ο αριθμός των τελευταίων κυμαίνεται κατά εποχή.
  3. Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης συνεργάζεται με πολιτισμικούς οργανισμούς και φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς καθώς επίσης και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αξίζει να επισημανθεί ιδιαίτερα η συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη, το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθήνας, την Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Βουλή των Ελλήνων, τα πανεπιστημιακά και λαογραφικά μουσεία, το Δήμο της Αθήνας, το Επαρχείο Τήνου κ.ά.
  4. Σημαντική είναι η δραστηριότητα του Τμήματος στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Γ.Γ.Ε.Τ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα ή και αυτοτελώς.
  5. Συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών και εκπαιδευτικών LEONARDO, SOCRATES, RAPHAEL.
  6. Σημαντική επίσης είναι η δραστηριοποίηση των Εργαστηρίων του Τμήματος στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
  7. Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα συνεργάζεται με τα Τμήματα Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Είναι γεγονός ότι η ίδρυση του Τμήματος το 1985 αποτέλεσε μια τομή στο τομέα της συντήρησης και οι πτυχιούχοι του έχουν κατακτήσει με την κατάρτιση που παίρνουν από τις σπουδές τους και την δουλειά τους την κοινή αναγνώριση.