Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 2012

Σημαντική Ανακοίνωση για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική άσκηση

22/2/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO

ΔΡ23 H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗς ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008

Ειδικό Ενημερωτικό έντυπο για φοιτητές και Επιχειρήσεις
Στο έντυπο αυτό περιγράφονται  διαδικασίες και πληροφορίες που είναι χρήσιμες κατά την υπογραφή της ειδικής σύμβασης εργασίας.
Ειδική Σύμβαση Εργασίας ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ Ασπρόμαυρη

Ενημερωθείτε από το ενημερωτικό έντυπο πριν συμπληρώσετε την σύμβαση.

Ειδική Σύμβαση Εργασίας ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ έγχρωμη

Για τον τρόπο συμπλήρωσης της ειδικής σύμβασης εργασίας παρακαλώ διαβάστε το ενημερωτικό έντυπο πρώτα.

Βεβαίωση Αποδοχής και Έντυπο Καταγραφής στοιχείων φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ ασπρόμαυρο

Βεβαίωση Αποδοχής και Έντυπο Καταγραφής στοιχείων φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ ασπρόμαυρο

Η Βεβαίωση Αποδοχής για πρακτική άσκηση και το Έντυπο Καταγραφής των στοιχείων των φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ συμπληρώνεται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
Έντυπα Εξαμηνιαίων Εκθέσεων ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ
Έντυπα Εξαμηνιαίων Εκθέσεων.
Εδώ θα βρείτε τα εξής έντυπα: Έκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου.Έκθεση Επόπτη Φορέα Απασχόλησης.Έκθεση Επόπτη Ε.Π.
Βεβαίωση Αποδοχής και Έντυπο Καταγραφής στοιχείων φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ έγχρωμο

Η Βεβαίωση Αποδοχής για πρακτική άσκηση και το Έντυπο Καταγραφής των στοιχείων των φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ συμπληρώνεται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.