Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 2012

Σημαντική Ανακοίνωση για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική άσκηση

22/2/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO

ΔΡ23 H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗς ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008

7/2/2012 Ένας νέος ιστότοπος για την υποστήριξη των φοιτητών στην επαγγελματική αποκατάσταση careers.edulll.gr

Νέοι Επόπτες Ε.π

Συνεργαζόμενοι Φορείς και Επόπτες ανα φορέα

Συντελεστές Μέλη Ε.Π

Ειδικό Ενημερωτικό έντυπο για φοιτητές και Επιχειρήσεις
Στο έντυπο αυτό περιγράφονται  διαδικασίες και πληροφορίες που είναι χρήσιμες κατά την υπογραφή της ειδικής σύμβασης εργασίας.
Ειδική Σύμβαση Εργασίας ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ Ασπρόμαυρη

Ενημερωθείτε από το ενημερωτικό έντυπο πριν συμπληρώσετε την σύμβαση.