Βεβαίωση Αποδοχής και Έντυπο Καταγραφής στοιχείων φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ ασπρόμαυρο

Βεβαίωση Αποδοχής και Έντυπο Καταγραφής στοιχείων φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ ασπρόμαυρο

Βεβαίωση Αποδοχής και Έντυπο Καταγραφής στοιχείων φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ ασπρόμαυρο

Η Βεβαίωση Αποδοχής για πρακτική άσκηση και το Έντυπο Καταγραφής των στοιχείων των φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ συμπληρώνεται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.Για να κατεβάσετε το έντυπο κάντε click εδώ