Ειδική Σύμβαση Εργασίας ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ Ασπρόμαυρη

Ειδική Σύμβαση Εργασίας ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ ασπρόμαυρη

Ενημερωθείτε από το ενημερωτικό έντυπο πριν συμπληρώσετε την σύμβαση.Για να κατεβάσετε την ειδική σύμβαση (για εκτύπωση σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή) κάντε click εδώ.