Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης (Φοιτητές,Επιχειρήσεις)

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης (Φοιτητές,Επιχειρήσεις)

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης υπάρχει αναρτημένη ειδική πλατφόρμα αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης με την μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για επόπτες εκπαιδευτικούς, φοιτητές (Ά Μέρος),φορείς (κάντε κλικ εδώ). 

Το τμήμα Νοσηλευτικής Α' έχει δημιουργήσει ειδικό ερωτηματολόγιο για τους φοιτητές (Μέρος Β΄) του τμήματος το οποίο οι ασκούμενοι είναι επίσης υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν. Βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.