Νέοι Επόπτες Ε.π

Νέοι συντελεστές Μέλη Ε.Π για το εξάμηνο που ξεκινά 1/4/2012

Τμήμα Νοσηλευτικής Α


Τμήμα Νοσηλευτικής Α’

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Πολυκανδριώτη Μαρία

 

Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Μέλη τριμελούς Επιτροπής

 

Βασιλόπουλος Γεώργιος 

Καλογιάννη Αντωνία

Πολυκανδριώτη Μαρία

 

Καθηγητής Εφαρμογών

Καθηγήτρια Εφαρμογών

Καθηγήτρια Εφαρμογών
Επόπτες Ε.Π 1/4/2012 - 30/9/2012


Επόπτες Ε.Π 1/10/2011 31/3/2012

 


Κυρίτση Ελένη

Βασιλόπουλος Γεώργιος

Καλογιάννη Αντωνία

Πολυκανδριώτη Μαρία


Γερογιάννη Γεωργία

 


Καθηγήτρια

Καθηγητής Εφαρμογών

Καθηγήτρια Εφαρμογών

Καθηγήτρια Εφαρμογών


Καθηγήτρια Εφαρμογών


Δοκουτσίδου Ελένη

Καθηγήτρια Εφαρμογών

Δούσης Ευάγγελος

Καθηγητής Εφαρμογών

Κουτελέκος Ιωάννης

Καθηγητής Εφαρμογών

Στεφανίδου Σπυριδούλα

Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Επόπτες Ε.Π 1/4/2011 30/9/2011

 

Χριστοπούλου Ιωάννα

 

Καθηγήτρια

Ευαγγέλου Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Καμπά Ευρυδίκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Βασιλόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής Εφαρμογών

Καλογιάννη Αντωνία

Καθηγήτρια Εφαρμογών

Κατεβαίνη Δήμητρα

Καθηγήτρια Εφαρμογών

Στάμου Αγγελική

Καθηγήτρια Εφαρμογών

Στεφανίδου Σπυριδούλα

Καθηγήτρια Εφαρμογών