Βεβαίωση Αποδοχής και Έντυπο Καταγραφής στοιχείων φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ έγχρωμο

Βεβαίωση Αποδοχής και Έντυπο Καταγραφής στοιχείων φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ έγχρωμο

Η Βεβαίωση Αποδοχής για πρακτική άσκηση και το Έντυπο Καταγραφής των στοιχείων των φοιτητών ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ συμπληρώνεται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.Για να κατεβάσετε το έντυπο κάντε click εδώ