Ειδική Σύμβαση Εργασίας ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ έγχρωμη

Ειδική Σύμβαση Εργασίας ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ έγχρωμη

Για τον τρόπο συμπλήρωσης της ειδικής σύμβασης εργασίας παρακαλώ διαβάστε το ενημερωτικό έντυπο πρώτα.Κατεβάστε το αρχείο εδώ.