22/2/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO

ISO

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της εφαρμογής συστήματος ποιοτικής διαχείρισης ISO το διάγραμμα ροής για την πρακτική άσκηση βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.