Εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων - ερωτηματολόγια

Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων ασκούμενων και ερωτηματολόγια

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση την 30/9/11 και είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τους επόπτες μέλη Ε.Π και επόπτες φορέα να συμπληρώσουν την εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων (κάντε click επάνω) και να την παραδώσουν δακτυλογραφημένη και υπογεγραμμένη στους επόπτες μέλη Ε.Π.

Επίσης σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχουν δημιουργηθεί δύο (για τεχνικούς λόγους) ερωτηματολόγια τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τα δύο σχετικά links είναι αυτά που ακολουθούν.

1ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΓΕΝΙΚΟ)

 http://praktask.teiath.gr/survey/index.php?sid=32365&lang=el

2ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α’
http://praktask.teiath.gr/survey/index.php?sid=38681

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε και τα δύο ερωτηματολόγια.

Για τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (2105385719) κος Παπαθεοδώρου ή στο mail:apapath@teiath.gr.Είμαστε στηνδιάθεσησας για διευκρινήσεις ή απορίες που μπορεί να έχετε.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Η τριμελής Επιτροπή του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Νοσηλευτικής Α'» ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ