21/9/2012 Ανακοίνωση που αφορά τους φοιτητές που ολοκληρώνουν την Πρακτική Άσκηση την 30/9/2012

26/4/2012 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙς 31/3/2012

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 2012

12/3/2012 Συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης από τους φοιτητές

Σημαντική Ανακοίνωση για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική άσκηση

22/2/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO

ΔΡ23 H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗς ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008

7/2/2012 Ένας νέος ιστότοπος για την υποστήριξη των φοιτητών στην επαγγελματική αποκατάσταση careers.edulll.gr

Νέοι Επόπτες Ε.π

Εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων - ερωτηματολόγια