ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Π.Α. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων και όλα τα μαθήματα ειδικότητας, εκτός από ένα. Τα μαθήματα ειδικότητας (Μ.Ε.) σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2009-10) είναι :

 • Χειρουργική Νοσηλευτική Ι
 • Παθολογική Νοσηλευτική Ι
 • Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ
 • Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ
 • Παιδιατρική-Μαιευτική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας/Νευρολογική Νοσηλευτική
 • Επείγουσα Νοσηλευτική/Μ.Ε.Θ.
 • Εισαγωγή στην Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Γεροντολογική Νοσηλευτική
 • Καρδιολογική Νοσηλευτική
 • Ογκολογική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας
 • Νοσηλευτική Αποκατάσταση
 • Αγγλικά Ειδικότητας
 • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
 • Πρώτες Βοήθειες