1ο σεμινάριο σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Προσκαλούνται οι φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ να παρακολουθήσουν το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την 1η και 8η  Ιουνίου από 15 έως 19μμ στην αίθουσα διδασκαλίας Γ3 του Τμήματος Μαιευτικής. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα συνημμένα αρχεία