Προϋποθέσεις για λήψη πτυχίου

1) Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των υποχρεωτικών και κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων
2) Η επιτυχής παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας και
3) Η επιτυχής περάτωση της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα.