Πληροφορίες για το τμήμα

Το Τμήμα Μαιευτικής της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας δέχεται αποφοίτους Γεν. Λυκείου μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις, επίσης αποφοίτους ΤΕΕ μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις σε ποσοστό 10% περίπου των εισακτέων. Τέλος δέχεται πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά από κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Μαιευτικής. Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Τμήμα καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση 85 ανά ακαδημαϊκό έτος περίπου και επιμερίζεται ισομερώς στα δύο εξάμηνα Εαρινό και Χειμερινό. Το σύνολο των σπουδαστών στο Τμήμα στις αρχές του Ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 ήταν πάνω από 900.
Οι σπουδές στο Τμήμα Μαιευτικής περιλαμβάνουν 7 εξάμηνα θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, 1 εξάμηνο Πρακτικής άσκησης (σε Μαιευτήρια & Μαιευτικά Τμήματα Γεν. Νοσοκομείων) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο τελευταίο έτος των σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών των 8 εξαμήνων εγκρίθηκε με το Π.Δ 227, 20/6/1995  μετά από συνεδριάσεις του ΙΤΕ στις 5,16/2/1993 και 20,22/12/1994.