Επικοινωνία

 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μητροδώρου 24  104 41 ΑΘΗΝΑ
 
Τηλέφωνο: 210-5385654
 
Τηλέφωνο & Fax: 210-5385848
 
e-mail:teiamidwi@teiath.gr