Ανακοινώσεις

ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 1-10-2017 ΈΩΣ 31-03-2018 ..... 13/04/2018
Οι φοιτητές που είναι στην ομάδα ΕΣΠΑ  με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης   να συμπληρώσουν τα έντυπα ερωτηματολογίων και εκθέσεων (όπως το γνωρίζουν) επίσης, να προωθήσουν (και να βοηθήσουν) τους φορείς να συμπληρώσουν τα δικά τους.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (1-10-2017 ΈΩΣ 31-03-2018) 31/03/2018
Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα (1-10-2017 έως 31-03-2018) και με κάποιες αναπληρώσεις ίσως, οι φοιτητές θα πρέπει: -να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στα e-portfolios  (e-portfolio παιδαγωγού: 1o, 2o τομέα και e-portfolio παιδιού)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 19/03/2018
Για τις θέσεις μέσω ΕΣΠΑ θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι η υπάρχουσα επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος που αποτελείται από: Σιδηροπούλου Τρυφαίνη Μουσένα Ελένη
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ομάδα : 1-10-2017 ΕΩΣ 31-3-2018) 11/01/2018
Καλούνται οι φοιτητές Πρακτικής ΄Ασκησης (της ομάδας 1-10-2017 έως 31-3-2018) την Δευτέρα 15-1-2018 και ώρα 11.30πμ να παραβρεθούν στο χώρο του Τμήματος για την ενδιάμεση αξιολόγηση. Εχει ανακοίνωση και στην σελίδα του Τμήματος.
Ολοκλήρωση Πρακτικής Ασκησης-Αξιολόγηση 09/11/2017
Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα (1-04-2017 έως 31-10-2017)  οι φοιτητές θα πρέπει:   -να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στα e-portfolios (παιδαγωγού: 1o, 2o τομέα και e-portfolio παιδιού).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (1-4-2017 ΈΩΣ 31-10-2017) 25/10/2017
Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα (1-4-2017 έως 31-10-2017) και με κάποιες αναπληρώσεις ίσως, οι φοιτητές θα πρέπει: -να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στα e-portfolios  (e-portfolio παιδαγωγού: 1o, 2o τομέα και e-portfolio παιδιού)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 04/10/2017
Κατά το ακαδημαικό έτος 2017-2018 οι φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ-Αθήνας δύναται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική ΄Ασκηση τους στο Επάγγελμα εφόσον οφείλουν έως δύο (2) μαθήματα ειδικότητας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 25/09/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 Επισυνάπτονται α) η πρόσκληση ενδιαφέροντος (υποβολή αίτησης) & β) τα κριτήρια επιλογής φοιτητών

Pages